Κάντε το Drupal site σας να πετάει!

Submitted by admin on Fri, 04/19/2013 - 15:48
drupal speed

...Έχετε φτιάξει και ρυθμίσει το Drupal site σας όπως επιθυμείτε, έχετε ολοκληρώσει τη SEO στρατηγική σας και οι επισκέπτες αρχίζουν να συρρέουν από τα πέρατα της γής για να δουν το περιεχόμενό σας ή να αγοράσουν τα προϊόντα σας. Ξαφνικά τα requests/second φτάνουν στο Θεό, το site σας αρχίζει να είναι αργό και σε κάποια φάση πέφτει λόγω heavy traffic και χωρίς να το καταλάβετε περνάτε όλη μέρα στο τηλέφωνο βρίζοντας την εταιρία που σας φιλοξενεί το site για τον αργό Server που σας έδωσε, ή ακόμη χειρότερα, για τον υπερφουσκωμένο λογαριασμό του bandwidth που καταναλώσατε.

Setup a new drupal site with drush

Submitted by admin on Thu, 04/04/2013 - 10:07

Using Drush to setup a new Drupal site is just a few commands away!

Just use (in a terminal):

# drush dl drupal 7.x

This command will fetch the latest version of drupal 7. You can then rename the folder to something else:

# mv drupal-7.22 drupal7

Finally we can install the site via drush with the following command:

# cd drupal7

# drush si standard --account-name=[admin] --account-pass=[pass] --db-url=mysql://[mysqluser]:[mysqlpass]@localhost/[mysqldb]

where:

Joomla: How to add extra social networks to the mod_jjsocial plugin

Submitted by admin on Tue, 01/08/2013 - 22:18

A company called euCSO has created a very cool module for Joomla that adds social bookmarks on your website. This plugin has support for the following services out of the box:

and presents them in a very cool way in your Joomla site:

jjsocial plugin

But what if you want to add your own services that are not readily available in the module?

Prestashop does not work after changing ip address (or requires SSL)

Submitted by admin on Mon, 11/19/2012 - 21:16

If you're like me having set up a copy of prestashop for development or testing purposes locally (I'm using ubuntu in a virtualbox image with a static ip) you might stumble in a situation that after changing the ip address of your server for some reason, prestashop does not work any more.

One reason why this might be happening, is a variable in prestashop configuration that holds the shop domain address.

About me

I'm a web developer / web designer located in Metamorfosis, Greece. Over the years I have worked for many clients as a freelancer and some universities mostly doing web design work. I am fond of HTML/CSS/PHP/Javascript/JQuery, and I swear by Drupal.

On my new website you will always find info about some projects I'm working on, my ideas and thoughts, some of my superfriends' activities - and pictures of my lovely dog!

Thanks for joining,

Kyriakos Terzopoulos

Subscribe to Kyriakos Terzopoulos RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04